BEMUTATKOZÁSSZOLGÁLTATÁSOKELÉRHETŐSÉGREFERENCIÁKGY.I.K.PARTNEREINKÁRAINKGALÉRIA

TERVEZÉSEK

Vasúti pályák, vágánykapcsolatok, pálya alatti keresztezések tervezése

 • Közforgalmú nagyvasutak tervezése
 • Iparvágányok tervezése

Gépészeti berendezések tervezése

 • Technológiai gépészeti berendezések szilárd, folyékony és gáznemű anyagokhoz
 • Technológiai folyamatokhoz acélszerkezetek tervezése
 • Vasúti vagonokból ki- és beemelő berendezések tervezése
 • Tartályok és csővezetékek tervezése
 • Vasúti vagonmérlegelő berendezések tervezése
 • Technológiai folyamatokhoz vagonmozgató berendezések tervezése

Vasúti mozgások szabályozására szolgáló biztosító- és tolatásvédelmi berendezések

 • vasúti vagonok, járművek mozgásával, technológiával összefüggő biztosító- és jelzőberendezések
 • Technológiai folyamatokkal összefüggő tolatásvédelmi berendezések
 • Szalóki zár a tolatásvédelmi berendezésekhez /szabadalmi oltalom/

Talajmechanikai fúrások, vizsgálatok, labormunka

Környezetvédelmi törvényi előírások kielégítésére berendezések tervezése

 • Védőtálcák /vasbeton, acél, műanyag, rákent bevonatok stb/ tervezése
 • Térburkolatok, padozatok, úttervezés
 • Burkolatokon, védőtálcán keletkező csurgalék elvezetés, kezelés tervezése
 • Víz- csatorna ellátás tervezése
 • Védőtetők, védőépületek, kezelőépületek tervezése

Villamos tervezések

 • Elektromos energia ellátás tervezése
 • Vasúti térvilágítás tervezése
 • Katódvédelem, villámvédelem, stb tervezése

Vasúti mozgások utasításai, rakodóberendezések kezelésére szolgáló utasítások

 • Kiegészítő szolgálati utasítások helyi vasutakra
 • Technológiai berendezések kezelési utasításai
 • Tolatásvédelmi berendezések kezelési utasításai

ENGEDÉLYEZTETÉSEK

Engedélyköteles létesítmények engedélyeztetései

 • Tervezések
 • Vasúthatósági létesítési engedélyek ügyintézése
 • Szakhatósági hozzájárulások ügyintézése
 • Építés utáni használatbavételi engedélyek ügyintézései
 • Lejárt használatbavételi engedélyek ügyintézései

ÉPÍTÉSEK

Vasúti pályák, vágánykapcsolatok, pálya alatti keresztezések megépítése

 • Közforgalmú vasutak építése saját vagy más tervek alapján
 • Iparvágányok építése saját vagy más tervek alapján

Gépészeti, technológiai berendezések építése

 • Technológiai berendezések megépítése szilárd, folyékony és gáznemű anyagokhoz
 • Acélszerkezetek gyártása, beépítése
 • Emelő berendezések beépítése
 • Tartály és csővezetékek beépítése
 • Mérlegelő berendezések beépítése
 • Vagonmozgató berendezések gyártása, beépítése

Vasúti mozgások szabályozására szolgáló biztosító- és tolatásvédelmi berendezések

 • Biztosító- és jelzoberendezések gyártása, beépítése
 • Tolatásvédelmi berendezések gyártása, beépítése
 • Szalóki zár a védelmi berendezésekhez /szabadalmi oltalom/ gyártása, beépítése
 • Talajmechanikai fúrások, vizsgálatok, labormunka elvégzése

Környezetvédelmi berendezések építése

 • Védőtálcák /vasbeton, acél, műanyag, rákent bevonatok/ megépítése
 • Térburkolatok, padozatok, utak építése
 • Burkolatokon, védőtálcán keletkező csurgalék elvezetés, kezelés építése
 • Víz- csatorna ellátás építése
 • Védőtetők, védőépületek építése

Villamos építések

 • Elektromos energia ellátás építése
 • Vasúti térvilágítás építése
 • Villámvédelem, katódvédelem stb építése

Vasúti mozgások, rakodóberendezések kezelésére szolgáló utasítások elkészítése

 • Kiegészítő szolgálati utasítások helyi vasutakra
 • technológiai berendezések kezelési utasításai
 • tolatásvédelmi berendezések kezelési utasításai

VASUTAK FENNTARTÁSA, FELÜGYELETE
Vasúti törvény előírása alapján, a Központi Közlekedési Felügyelet által jóváhagyott Iparvágányok Szolgálati Utasítása előírásai szerint az iparvágánnyal, gépészeti, biztosító- és védelmi berendezéssel rendelkező társaságoknak KÖTELEZŐ jelleggel úgynevezett pályafelügyeletet kell végeztetniük.

 • Iparvágányok pályafelügyelete törvényi előírás szerint
 • Iparvágányok karbantartása
 • Iparvágányhoz tartozó egyéb létesítmények: rakodók, támfalak, hidak, átereszek, árkok stb felügyelete
 • Jelző- és biztosító, valamint védelmi berendezések felügyelete, karbantartása

PÁLYAFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

VASUTAK FELÜGYELETE, FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE

A Vasúti törvény előírta, hogy az iparvágányokat és azokat kiszolgáló létesítményeket állandó jelleggel ellenőrizni, felügyelni kell. A közlekedési tárca és a MÁV Vezérigazgatóság összeállították az „Iparvágányok Szolgálati Utasítása” kiadványt, amely tartalmazza az Iparvágányszabályzatban és a közforgalmú vasutakra érvényes F.1. számú Jelzési Utasítás, és az F.2. Forgalmi Utasítás vonatkozó részeiben foglalt előírásokat.
Az Utasítást a Közlekedési Főfelügyelet 6535/0990. szám alatt hagyta jóvá.

Az „IPARVÁGÁNYOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA” hatálya kiterjed:

 • Közforgalmú vasúthoz közvetlenül vagy közvetve csatlakozó valamennyi keskeny, rendes és széles nyomtávolságú iparvágányra.
 • Közforgalmú vasúthoz kapcsolódó, csak tisztán belső szállítási célokat szolgáló belső vasútüzemre.

AZ UTASÍTÁS TARTALMA többek között:

Tartalmazza azokat az eloírásokat, amelyek megtartásával az iparvágányokon végezhető belső vasútüzemi kocsimozgatások balesetmentesen és üzembiztosan végrehajthatók.

Ismerteti azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az iparvágányon kocsimozgatást végezhessenek, továbbá az alkalmazott létesítményeket, berendezéseket, jelzőket, jelzőeszközöket és munkaeszközöket, amelyek helyes használatával a dolgozók munkájukat biztonságosan elvégezhetik.

Az IPARVÁGÁNYOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA XV. Fejezete foglalkozik az iparvágányok pályafelügyeletével.

612. pont

A műszaki pályafelügyelet feladata az iparvágányhálózat és tartozékainak ellenőrzése.
Az iparvágány pályafelügyeletéről az engedélyes saját tevékenységén belül, vagy szerződéses megbízottja útján köteles gondoskodni.

613. pont

Műszaki pályafelügyeletet vágánygondozói, pályamesteri és vasútüzemvezetői szinten kell ellátni.
Az Utasítás tartalmazza:

 • a műszaki pályafelügyelet végrehajtásának a módját, gyakoriságát.
 • a pályafenntartás /karbantartás/ végrehajtásának módját és gyakoriságát
 • a kötelezően vezetendő nyomtatványokat az ellenőrzések, mérések rögzítésére
 • tartalmazza az iparvágány tartozékainak a felügyeletére vonatkozó előírásokat, a támfalak, hidak, rakodó, átereszek, árkok, stb esetén

Az iparvágányon működő jelző- és biztosítóberendezések, rátolás elleni védelmi berendezések ellenőrzésére, felügyeletére és karbantartására vonatkozóan a MÁV TB. 1. számú Utasításban vannak az előírások.

A VÁGÁNY-SZERVIZ KFT erre a tevékenységre is minőségirányítási rendszert vezetett be.

Az EN ISO 9001:2000 tanúsítvány alapján a tevékenységi kör:

VASÚTI VÁGÁNYOK ÉS GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEINEK TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE, PÁLYAFELÜGYELET

A VÁGÁNY-SZERVIZ KFT 1995-től folyamatosan végez pálya és biztosítóberendezés felügyeleti tevékenységeket. Az előírt szakmai képzettséggel rendelkező alkalmazottjai vannak, akik az utasítások szerint képesek elvégezni az előírt tevékenységeket.

A KÖZPONTI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET VASÚTI FELÜGYELET minden használatbavételi eljáráson alapfeltételként kéri az engedélyestől a pályafelügyeleti tevékenységről szóló folyamatos szerződést, és a pályafelügyeleti nyomtatványokat.

A folyamatos pályafelügyelet hiányában a Központi Közlekedési Felügyelet VASÚTI FELÜGYELET a használatbavételi engedélyt nem adja meg, illetve visszavonja a meglévőt!

A VÁGÁNY-SZERVIZ KFT az alábbi társaságoknál végzi az engedélyes és a vasúti hatóság megelégedésére a pályafelügyeletet, és ahol van, ott a biztosítóberendezés felügyeletét.

Ezek a társaságok:

 • DUNA-DRÁVA Cement Kft Váci Gyár
 • ERECO Rt
 • Budapesti Eromu Rt Újpesti Erőmű
 • NABI Rt
 • GE Hungary Rt Vác
 • AGROKER Kft Eger
 • Lambda Systeme Kft
 • Első Vegyi Industria Rt
 • HERBA ’98 Kft

Az iparvágányok felügyeletére, karbantartására, üzemeltetésére, oktatásokra, vizsgáztatásokra és a még felmerülő ezernyi kérdésre szívesen adunk választ, segítséget. Ezúton is felhívjuk a honlapot böngészők szíves figyelmét, hogy az iparvágányosoknak van egy érdekvédelmi szervezete, ahol szintén kapnak segítséget a problémáik megoldására.

A szervezet neve „IPARVÁGÁNYHASZNÁLÓK SZÖVETSÉGE”. 1062 Bp. Podmaniczky u. 28.

Elérhetősége: a 06+1/302 84 84 telefonszámon, vagy a http://www.ihsz.hu/ honlapon

SZAKTANÁCSADÁS, TANULMÁNYTERVEK

 • Iparvágány létesítése előtti szaktanácsadás a megjelölt beruházási cél legjobb megvalósíthatóságának a kiválasztására
 • A cél elérésének, megvalósíthatóságának a feltérképezése tanulmányterv formájában
 • Megépített létesítmények fejlesztési elképzeléseinek a kialakítása, kapacitásvizsgálatok
 • Forgalmi üzemi vizsgálat, tanulmány az optimális vágányhosszok, vágányszámok kialakítására a technológiai igényeknek megfeleloen mind meglévő, mind tervezés alatti létesítménynél

FÖLDMUNKÁK

 • Nagytömegű földmunkák végzése
 • Építmények bontása

EGYÉB ÉPÍTÉSEK

 • Útépítések
 • Lakó- és üzemi épületek, csarnokok tervezése, építése
 • Szakipari munkák elvégzése
 • Építészeti üvegezési munkák
BEMUTATKOZÁSSZOLGÁLTATÁSOKELÉRHETŐSÉGREFERENCIÁKGY.I.K.PARTNEREINKÁRAINKGALÉRIA

Ön a(z) 254972. látogató