BEMUTATKOZÁSSZOLGÁLTATÁSOKELÉRHETŐSÉGREFERENCIÁKGY.I.K.PARTNEREINKÁRAINKGALÉRIA

VÁGÁNY SZERVIZ Kft.
CÉGISMERTETÕ

A VÁGÁNY SZERVÍZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. elõdjét eredetileg már 1985-ben alakította meg a tulajdonos, mint szakcsoportot, akkor még csak iparvágányok generál-kivitelezésére.

Az indulás óta eltelt közel húsz év alatt az állami szabályozások miatt a cégforma változott ugyan, azonban a társaság folytonosan, elõzõ munkáiért jótállást vállalva mûködik jelenlegi formájában.

Mintegy 300 ügyféllel kötöttünk szerzõdést ez alatt az idõszak alatt.

Kialakult egyre bõvülõ törzsmegrendelõink köre, akik rendszeresen igénybe veszik szolgáltatásainkat. Van példa arra, amikor folyamatosan dolgozunk ugyanannál a társaságnál. Arra is van néhány példa, amikor a vasúthatósági engedélyes létesítmények engedélyeit a megadott tízévenkénti ciklusok letelte után ismét velünk intéztették.

Szerte az országban már több regionális középberuházás sikeres megvalósítása fûzõdik a VÁGÁNY SZERVÍZ Kft nevéhez.

Társaságunk a megbízóink körében fõleg a határidõre átadott, elsõ osztályú, szakszerû tervezéseivel, kivitelezéseivel szerzett nevet magának.

A VÁGÁNY SZERVÍZ Kft saját készletein és tervezõ - kivitelezõ kapacitásán túl megbízható, évtizedek óta együtt munkálkodó beszállító és alvállalkozói, valamint tervezõi háttérrel rendelkezik.

A VÁGÁNY-SZERVIZ Kft tulajdonosa 1995-ben két társával együtt megszervezett és megalakított egy országos érdekvédelmi szervezetet. Ez az érdekvédelmi szervezet az iparvágányos áruszállításhoz kapcsolódik, az iparvágánnyal rendelkezõk, azokkal valamilyen formában érintkezõk, mint: vasúttársaságok, hatósági személyek, tervezõk, kivitelezõk, szállítmányozók, mozdonyjavítók, társaságok, magánszemélyek stb. tartoznak a meglévõ és leendõ tagjai sorába.

A szervezetet csak a tagjai tartják el, ezért befolyása semmilyen állami hivatalnak nincs az érdekvédelmi szervezetre.

Ez a szervezet az IPARVÁGÁNYHASZNÁLÓK SZÖVETSÉGE.

Az IHSZ a tagjai érdekeit képviseli a jogalkotó és jogalkalmazóval, valamint a jelenleg még monopolhelyzetben lévõ MÁV-al szemben.

Aki olvassa ezt a híradást, kérem, jelentkezzen az IHSZ-be tagnak, ezzel is erõsítve a szervezet érdekvédelmi tevékenységét.

A VÁGÁNY-SZERVIZ Kft fõ tevékenysége az építõiparhoz, ezen belül a szállításhoz, és itt is a vasúti áruszállításhoz kapcsolódik.

A vasúti áruszállítás egyrészt jelenti, az érintett társaság a termékei gyártásához szükséges alapanyagokat különféle vasúti kocsikban szállítja be, alkalmanként mozgatja a gyártás során, és a gyártás után a készterméket kiszállítja. A logisztikai központokban, vagy a kereskedõknél az anyagokat szintén be-, vagy kiszállítják, esetleg raktározzák.

Az anyagok szállíthatóságánál alapkövetelmény, hogy valamilyen szinten és módon kezelni, mozgatni kell a berakásnál, raktározásnál, gyártásnál, kiszállításkor, stb.

Ezeknek a különféle mozgatási feladatoknak a végrehajtására szolgáló létesítményeket tervezi, és megbízás esetén építi meg a Vágány Szerviz Kft.

A létesítmények lehetnek:

  • maga a vasúti pálya,
  • a vasúti kocsik mozgatásának szabályozására szolgáló biztosító- és védelmi berendezések,
  • a vasúti kocsik mozgatása, önjáró jármûvel, kétéltû vasúti-közúti jármûvel, helyhezkötött vonszolóval /hidraulikus, elektromos, vagy a kettõ kombinációja/ stb
  • az anyagok be- és kirakására szolgáló berendezések: szilárd, folyékony vagy gáznemû anyagok esetén, lefejtõk, töltõk, buktatók, daruk, stb a legkülönfélébb megoldásokkal
  • az anyagok rakodás közbeni, vagy a vasúti jármûben történõ mérlegelésére szolgáló létesítmények mechanikus, digitális megoldásokkal, számítógépes rendszerrel
  • a mozgatásokhoz szükséges energia ellátás, tér- és munkavilágítások stb
  • környezetvédelmi berendezések, vasbeton-, acél-, mûanyagtálca, sepurator, védõtetõk
  • stb.

Ezek a berendezések úgynevezett engedélyköteles létesítmények.

Ez azt jelenti, a szakhatósági (ÁNTSZ, Tûzoltóság, Környezetvédelmi Felügyelõség, BM Katasztrófavédelem, TMBF, Önkormányzat, stb) hozzájárulások után a vasúti hatóságtól, a Központi Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyelettõl a megfelelõ tartalommal, módon elkészített tervek benyújtásával építési, létesítési engedélyt kell kérni, az eljárási illetékeket megfizetni.

Az engedélykérelem benyújtása után a KKF VF helyszíni bejárást tûz ki, és ezen minden érintettel együtt megvizsgálja, milyen feltételekkel ad építési, megvalósítási engedélyt a létesítményre.

Az építési engedély birtokában az építés megtörténik.

Próbaüzembe helyezési eljárás, és a próbaüzem letelte után a KKF VF-tõl meg kell kérni a végleges használatbavételi engedélyt a megfelelõ dokumentáció benyújtásával, eljárási díjak megfizetésével.

A vasúti hatóság újabb helyszíni bejáráson az ügyben érintettekkel együtt ellenõrzi a létesítményt, annak mûködést, ellenõrzõ méréseket végez, stb, és ezek megfelelõsége esetén a tapasztaltak és a szakhatóságok elõírásai alapján esetleg feltételekkel megadja a használatbavételi engedélyt. Ez általában 10 év.

A régebben üzemeltetett létesítményeknek, ha az elõírt idõtartamú használatbavételi engedélye lejárt, kérvényezni kell a továbbhasználati engedélyt.

A kérelmet a KKF VF által elõírt módon és tartalommal ellátott szakértõi dokumentáció mellékletével kell benyújtani, a vasúthatósági eljárási díjat megfizetni, és a további procedúra az elõzõhöz hasonlít.

Az engedély nélkül, vagy lejárt engedéllyel üzemelõ létesítmények használata rendkívül balesetveszélyes, és bárminemû baleset, vagy ellenõrzésnél a társaság vezetõjének a személyi felelõssége áll fenn nemcsak a vasúti hatóság, hanem a munkavédelmi felügyelõség, a környezetvédelmi felügyelõség, ÁNTSZ, tûzoltóság és még nagyon sok egyéb szakhatóság, szervezet felé.

A VÁGÁNY-SZERVIZ KFT által az utóbbi évek során tervezett, engedélyeztetett és megépített vasúti vágányt, valamint gépészeti berendezést bemutatunk fényképen.

A részletesebb ismertetések a referencia képeknél találhatók.

BEMUTATKOZÁSSZOLGÁLTATÁSOKELÉRHETŐSÉGREFERENCIÁKGY.I.K.PARTNEREINKÁRAINKGALÉRIA

Ön a(z) 253564. látogató